0733-716213

Köpvillkor och integritetspolicy

Tillämpning och Konsumentskydd

De här Köpvillkoren är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med JS Medtech AB, nedan kallat Rollermate. Vi tillämpar fullt ut bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd på samtliga köp på JS Medtech AB, både i butiken och på webben.

Upprättande av avtal om köp

Avtal om köp på nätet upprättas då din beställning har bekräftats av JS Medtech via e-mail till den e-mailadress som du angivit vid beställningen eller telefon, eller genom att betalning inbetalats. Genom beställningen accepterar du dessa villkor. JS Medtech säljer inte till personer under 18 år. Personer som är under förmyndare eller som har god man måste beställa via sin förmyndare eller god man. På vår hemsida kan vi bara sälja till personer som har en leveransadress i Sverige.

Företag som önskar köpa varor hos oss måste skriva e-mail med artikel, faktura och leveransadress, organisationsnummer och beställares namn och telefon.

Priser, frakt och avgifter

Frakt debiteras inte inom Sverige. De priser som anges på Rollermate är inklusive mervärdesskatt (moms). Vi debiterar en avgift på 150 kr (SEK) för outlösta paket som inkommer i retur till oss.

Leverans

Normal leveranstid är 1 – 3 arbetsdagar från det att JS Medtech har bekräftat din beställning via e-post och betalning inkommit. Vi expedierar bara på vardagar, inte lördag- eller helgdagar. JS Medtech använder Postnord eller DHL.

Paket skickas normalt till närmaste utlämningsställe. När paketet finns tillgängligt för uthämtning skickas ett sms med information om löpnummer till det mobiltelefonnummer som angivits vid beställningen. Om du inte angivit ett mobiltelefonnummer skickas din avisering via post. Vid uthämtning av försändelsen ska giltig ID handling uppvisas. Om ett ombud hämtar ditt paket ska bådas legitimation uppvisas. I de fall där ditt paket ryms i din brevlåda behöver du inte hämta ut det på ett utlämningsställe (med undantag för försändelser som skickats som paket).

I samband med att din order skickas från vårt lager så skickas normalt e-post till angiven mailadress. Paketet bör rimligast nå dig inom 3 arbetsdagar. Om du mot förmodan inte har erhållit din leverans inom 5 arbetsdagar så ber vi dig kontakta oss. Vi reserverar oss för eventuella förseningar hos fraktaren. Det kan hända att paket kan försvinna vid transport till dig. Vi försöker då i första hand avhjälpa genom att skicka ett nytt paket till dig, i andra hand häva ditt köp.

Ångerrätt/Retur

Du som konsument har alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Kontakta oss innan du returnerar en produkt för att få returen godkänd. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan hålls i ett väsentligen oförändrat skick. I annat fall har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag motsvarande det minskade värdet. Det kan bli upp till 100 % av varans värde.

Efter mottagen och godkänd retur kommer återbetalning/alt. stängning av faktura att ske utan onödigt dröjsmål.

Reklamation

Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och JS Medtech eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Rollermate har angivit, kan varan returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten. Reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till JS Medtech ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom 3 år. Rollermate förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand leverera ny vara och i sista hand göra ett återköp. Vid reklamation, kontakta kundtjänst.

Transportskador

JS Medtech ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under transport till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. JS Medtech rekommenderar att du anmäler en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämningsombudet och därefter kontaktar vår kundtjänst. Tänk på att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada.

Betalning

Vi tillämpar normalt förskottsbetalning.

Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Rollermates skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska JS Medtech förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Rollermate rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Personuppgifter

JS Medtech ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras i enlighet med gällande tillämplig lagstiftning. Genom godkännande av köpeavtalet med JS Medtech samtycker du till att dina uppgifter sparas, för att kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp, möjliggöra uppdatering av din orderstatus samt för utskick av erbjudanden från JS Medtech, eller JS Medtech samarbetspartners, genom sms, e-post eller annan direktreklam. Som kund kan du ta del av de sparade uppgifterna, ändra dem eller be om radering. Du kan också när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att få erbjudanden. Se hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy.

Om cookies

Den här webbplatsen innehåller cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Din webbläsare måste acceptera cookies, annars kommer du inte att kunna lägga varor i din kundvagn. Hur du ställer in användningen av cookies beror på vilken webbläsare du använder. Se hur vi hanterar dina cookies i vår Integritetspolicy.

Pris- och produktinformation

Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller sig Rollermate rätten att häva avtal om köp. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är Rollermate inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara. Vi reserverar oss för att en bild av en produkt kan ha ändrats utan vår vetskap och att den förpackning du köpt därför kan se annorlunda ut. Vi uppdaterar våra bilder och vår produktinformation allt eftersom vi får notifikation om ändring.

Produktsäkerhet

JS Medtech tillhandahåller noga kontrollerade och godkända produkter i sortimentet. Samtliga har CE godkännande och i förekommande fall även medicinskt tekniskt godkännande.

Övrigt

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist. Du kan även registrera ditt ärende via EU-kommissionens webbplats för klagomål gällande köp online.  Vill du kontakta ARN kan du gå till https://www.arn.se eller skriva till ARN; Box 174, 101 23 Stockholm.

Frågor om köpvillkor

För frågor kring innebörden av dessa Köpvillkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med oss på info@rollermate.se 

Integritetspolicy & Cookies

Inledning och personuppgiftsansvar

Denna Integritetspolicy förklarar hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Den kan när som helst ändras, så var noga med att alltid kontrollera vad som gäller på vår hemsida.  Denna integritetspolicy gäller för onlinetjänster och distansköp som görs via www.rollermate.se

Var lagras uppgifterna?

JS Medtech lagrar all data inom Sverige.  Vi kan komma att överföra uppgifter till tredje part i enlighet med vad vi skriver under ”Vem har tillgång till dina uppgifter” för att vi skall fullfölja våra skyldigheter gentemot dig.  Vi lämnar däremot inte ut några uppgifter till tredje part i reklamsyfte eller om inte detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet. Viss typ av analysinformation (se nedan) kan komma att lagras i tredje land.

Vilka personuppgifter används?

Vi samlar in och lagrar uppgifter som du själv lämnar till oss t.ex.; namn, adress, personnummer, mobilnummer och e-post samt information om hur du vill bli kontaktad (via e-post och/eller sms/telefon samt post). Vi samlar även in information kring dina köp, köpta varor, pris, datum och butik/webb, samt eventuella frivilliga uppgifter du lämnar till oss.

Vad används uppgifterna till?

Här är en lista på hur vi använder dina uppgifter men du kan även hitta mer information kring specifik hantering i våra detaljerade policys som du hittar nedan:

• Personnumret används för att säkra din ålder och din identitet.

• Personnummer används för att kontrollera din adress ex. i samband med att du flyttar

• Behandla dina köp online

• Behandla dina beställningar och returer

• Besvara dina frågor från kundtjänst via e-post/sms/telefon

• Analys och segmentering för riktade kampanjer

• Utskick av generell information och riktade budskap

• Informera och bjuda in till event, tävlingar mm

• Utveckla och förbättra våra tjänster

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer inte att lagra dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter mot dig bara så länge vi är skyldiga enligt lag att bevara dina uppgifter. Därefter kommer vi att radera våra uppgifter om dig.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part för reklamsyfte. Däremot kan de komma att lämnas ut till tredje part så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som hanterar dina uppgifter för vår räkning.  JS Medtech använder personuppgiftsbiträden för följande tjänster:

• Marknadsföring – kan vara print eller digitala lösningar inkl. sociala medier.

• Betallösningar – betaltjänstleverantörer såsom banker, Klarna m.fl.

• IT-tjänster – olika leverantörer som hanterar Rollermates IT-system.

• Transporter – leverantörer (speditörer och andra logistikföretag) som levererar varor och tjänster till dig.

Notera att vi endast anlitar leverantörer som följer gällande, tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi hämtar och uppdaterar, automatiskt, dina adressuppgifter (folkbokföringsadress) via godkänd leverantör av folkbokföringsuppgifter (SPAR).

I vissa situationer kan Rollermate behöva lämna ut uppgifter till företag eller myndigheteter som är självständigt personuppgiftsansvariga, detta gäller exempelvis:

• Myndigheter (såsom polis och skatteverket)

• Postverk eller liknande företag för hantering av utskick.

• Företag som tillhandahåller betallösningar (detta kan gälla kortinlösare, banker m.fl).

Analysverktyg

JS Medtech använder Google Analytics som analysverktyg och detta gör vi för att förbättra din upplevelse av vår hemsida. Läs mer om hur Google Analytics hanterar dina personuppgifter här och här.

E-handel och marknadsföring

När du handlar via vår e-handel, kommer vi använda dina personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter till dig. Det innebär att vi kommer använda ditt mobilnummer och e-postadress för att kommunicera leveranstider mm. Vi kommer även att skicka dig ett ”Tack för ordern” mail och erbjuda dig möjligheten att vara med och ta del av olika specialerbjudanden längre fram. Vill du inte få vidare kommunikation från oss kan du antingen avregistrera dig direkt i mailet eller kontakta vår kundtjänst. Hör vi inget från dig kommer vi automatiskt sluta skicka erbjudanden och information till dig inom tre månader från det att du har fått din order.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

JS Medtech vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag och branschsed för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs av obehörig personal. Samtliga transaktioner som genomförs på vår hemsida krypteras med SSL (Secure Socket Layer).

Vi anlitar inga leverantörer eller samarbetspartners som inte följer gällande dataskyddslagstiftning.

Cookies

JS Medtech använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. Cookies gör det möjligt att till exempel:

• skapa personliga erbjudanden

• få information hur besökare interagerar med webbplatsen

• komma ihåg vad som finns i kundvagnen

• möjliggöra olika tjänster och funktioner

Ytterligare information om cookies, även kallade kakor, hittar du på PTS webbplats.  Vi använder cookies för att underlätta analyser av trafik på våra hemsidor och skapa en bättre användarupplevelse, det kan tex. innebära att vi sparar information om tidigare besök på våra hemsidor samt vilka sidor som besökts.

När du besöker www.rollermate.se kommer du att få välja om du samtycker till användningen av cookies. Genom att godkänna användningen av cookies på våra hemsidor, så godkänner du att vi samlar information om dina besök. Om du inte godkänner att vi använder cookies på det här sättet bör du ändra din webbläsares inställningar till att inte acceptera cookies. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Läs mer under hjälpavsnittet som rör cookies i din webbläsare.

Notera att om du inte godkänner cookies, kommer du kanske inte kunna handla via vår e-handel.

Obligatoriska-/Funktionscookies

Denna typ av cookies är obligatoriska. Webbsidor och deras funktioner kräver dem för att fungera som avsett. Utan dessa cookies kan du inte handla via vår e-handel. Dessa cookies hjälper till att förbättra webbsidornas användarvänlighet och prestanda samt möjliggör olika funktioner.

Cookies från tredje part

Denna typ av cookies kommer från tredje part, t.ex. sociala nätverk. De används i första hand för att integrera innehåll från sociala medier, t.ex. Social Plugins eller för analyser (t.ex. Google Analytics).

Länkar till andra sidor

På våra hemsidor kan det förekomma länkar till externa hemsidor, dessa omfattas inte av denna policy. JS Medtech tar inget ansvar för dessa hemsidors hantering av personuppgifter.

Sociala medier

Du kan följa Rollermate via Facebook och Instagram. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som JS Medtech själva publicerar eller kan påverka publiceringen av. Inga bilder eller annat som gäller individer lämnas ut utan tillstånd i förväg.

Vilka rättigheter har du?

Rätt att få tillgång till din data (så kallat registerutdrag)
Du kan när som helst, kostnadsfritt en gång per år, begära ut information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss och varifrån dessa uppgifter inhämtats samt ändamålet med behandlingen. Begäran skall vara skriftlig och skickas in till vår kundtjänst, se nedan uppgifter. Du få svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse

Du har rätt att närhelst få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad. Ta bara kontakt med oss enligt nedan eller så kan du korrigera uppgifterna genom att gå in på ”mina sidor” och göra korrigeringarna där.

Rätt att begränsa

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

• Om du anser att vi har felaktiga uppgifter om dig

• Behandlingen är olaglig

• Vi behöver inte längre uppgifterna för vårt ändamål och enligt vårt regelverk skall vi radera din information men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

• Rätt att invända, du har rätt att invända mot behandling som vi gör om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning.

Rätten att bli raderad (rätten att bli glömd)

Om du inte lägre vill att vi lagrar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt. Detta kallas ”portering”.

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du gett oss, detta kan du göra via våra elektroniska utskick, på mina sidor eller genom att kontakta vår kundtjänst, se nedan för kontaktuppgifter.

Rättigheter vid profilering

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte:

• om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig,

• om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning,

• eller om du har samtyckt till behandling.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, rätta, radera eller om du vill portera (flytta) dina uppgifter kontaktar du info@rollermate.se. Du kan även skicka vanlig post till JS Medtech AB, Linevägen 11, 802 67 GÄVLE. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även skriva till Datainspektionen, datainspektionen.se som är tillsynsmyndighet för denna hantering.