Köpvillkor

Tillämpning och Konsumentskydd

De här Köpvillkoren är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med JS Medtech AB, nedan kallat Rollermate. Vi tillämpar fullt ut bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd på samtliga köp på JS Medtech AB, både i butiken och på webben.

Upprättande av avtal om köp

Avtal om köp på nätet upprättas då din beställning har bekräftats av JS Medtech via e-mail till den e-mailadress som du angivit vid beställningen eller telefon, eller genom att betalning inbetalats. Genom beställningen accepterar du dessa villkor. JS Medtech säljer inte till personer under 18 år. Personer som är under förmyndare eller som har god man måste beställa via sin förmyndare eller god man. På vår hemsida kan vi bara sälja till personer som har en leveransadress i Sverige.

Företag som önskar köpa varor hos oss måste skriva e-mail med artikel, faktura och leveransadress, organisationsnummer och beställares namn och telefon.

Priser, frakt och avgifter

Frakt debiteras inte inom Sverige. De priser som anges på Rollermate är inklusive mervärdesskatt (moms). Vi debiterar en avgift på 150 kr (SEK) för outlösta paket som inkommer i retur till oss.

Leverans

Normal leveranstid är 1 – 3 arbetsdagar från det att JS Medtech har bekräftat din beställning via e-post och betalning inkommit. Vi expedierar bara på vardagar, inte lördag- eller helgdagar. JS Medtech använder Postnord eller DHL.

Paket skickas normalt till närmaste utlämningsställe. När paketet finns tillgängligt för uthämtning skickas ett sms med information om löpnummer till det mobiltelefonnummer som angivits vid beställningen. Om du inte angivit ett mobiltelefonnummer skickas din avisering via post. Vid uthämtning av försändelsen ska giltig ID handling uppvisas. Om ett ombud hämtar ditt paket ska bådas legitimation uppvisas. I de fall där ditt paket ryms i din brevlåda behöver du inte hämta ut det på ett utlämningsställe (med undantag för försändelser som skickats som paket).

I samband med att din order skickas från vårt lager så skickas normalt e-post till angiven mailadress. Paketet bör rimligast nå dig inom 3 arbetsdagar. Om du mot förmodan inte har erhållit din leverans inom 5 arbetsdagar så ber vi dig kontakta oss. Vi reserverar oss för eventuella förseningar hos fraktaren. Det kan hända att paket kan försvinna vid transport till dig. Vi försöker då i första hand avhjälpa genom att skicka ett nytt paket till dig, i andra hand häva ditt köp.

Ångerrätt/Retur

Du som konsument har alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Kontakta oss innan du returnerar en produkt för att få returen godkänd. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan hålls i ett väsentligen oförändrat skick. I annat fall har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag motsvarande det minskade värdet. Det kan bli upp till 100 % av varans värde.

Efter mottagen och godkänd retur kommer återbetalning/alt. stängning av faktura att ske utan onödigt dröjsmål.

Reklamation

Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och JS Medtech eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Rollermate har angivit, kan varan returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten. Reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till JS Medtech ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom 3 år. Rollermate förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand leverera ny vara och i sista hand göra ett återköp. Vid reklamation, kontakta kundtjänst.

Transportskador

JS Medtech ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under transport till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. JS Medtech rekommenderar att du anmäler en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämningsombudet och därefter kontaktar vår kundtjänst. Tänk på att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada.

Betalning

Vi tillämpar normalt förskottsbetalning.

Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Rollermates skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska JS Medtech förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Rollermate rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Personuppgifter

JS Medtech ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras i enlighet med gällande tillämplig lagstiftning. Genom godkännande av köpeavtalet med JS Medtech samtycker du till att dina uppgifter sparas, för att kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp, möjliggöra uppdatering av din orderstatus samt för utskick av erbjudanden från JS Medtech, eller JS Medtech samarbetspartners, genom sms, e-post eller annan direktreklam. Som kund kan du ta del av de sparade uppgifterna, ändra dem eller be om radering. Du kan också när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att få erbjudanden. Se hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy.

Om cookies

Den här webbplatsen innehåller cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Din webbläsare måste acceptera cookies, annars kommer du inte att kunna lägga varor i din kundvagn. Hur du ställer in användningen av cookies beror på vilken webbläsare du använder. Se hur vi hanterar dina cookies i vår Integritetspolicy.

Pris- och produktinformation

Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller sig Rollermate rätten att häva avtal om köp. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är Rollermate inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara. Vi reserverar oss för att en bild av en produkt kan ha ändrats utan vår vetskap och att den förpackning du köpt därför kan se annorlunda ut. Vi uppdaterar våra bilder och vår produktinformation allt eftersom vi får notifikation om ändring.

Produktsäkerhet

JS Medtech tillhandahåller noga kontrollerade och godkända produkter i sortimentet. Samtliga har CE godkännande och i förekommande fall även medicinskt tekniskt godkännande.

Övrigt

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist. Du kan även registrera ditt ärende via EU-kommissionens webbplats för klagomål gällande köp online.  Vill du kontakta ARN kan du gå till https://www.arn.se eller skriva till ARN; Box 174, 101 23 Stockholm.

Frågor om köpvillkor

För frågor kring innebörden av dessa Köpvillkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med oss på info@rollermate.se 

Min varukorg

Stäng sidecart

Inga produkter i varukorgen

Tillbaka till butiken

Min varukorg

Stäng sidecart

Inga produkter i varukorgen

Tillbaka till butiken